Kontakt


Przepisz powyższy kod zabezpieczający
Kontakt

icon
TREND GLASS Sp. z o.o.
ul.Marii Fołtyn 11
26-600 RADOM

NIP: 948-23-04-802
REGON: 672911706
KRS: 0000164723

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego 7.155.000 PLN

icon office@trendglass.pl

icon +48 48 368 90 60

icon +48 48 368 90 25

Dział sprzedaży

icon sales@trendglass.pl

Odwiedź nasz profil
TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52