Projekty unijne

Bardzo miło nam poinformować, że nasza firma Trend Glass Sp. z o.o. jako beneficjent,  realizuje dofinansowywany przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie projekt:  "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności i jakości produkcji wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa:  "Wsparcie prowadzenia prac B +R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw".

Naszym podwykonawcą w realizacji projektu jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Celem projektu  jest opracowanie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania obejmujące między innymi technologie regeneracji oprzyrządowania oraz systemy monitorowania i kontroli kluczowych parametrów wytopu szkła i produkcji wyrobów szklanych.
TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52